Zemin Delme Sondaj Operatörlük Belgesi

Zemin delgi türünden iş makinesi kullanabilmek için İş kanununa göre kullanıcının Sondaj operatörlük belgesi alması gerekmektedir.

Sondaj Operatörü Kimdir?

Sondaj Operatörü Zemin Delgi Ehliyeti sahipleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde sondaj makine ve ekipmanlarının kontrol, bakım, ve montajlarını yaparak, su kuyusu delme ve üretime hazır hale getirme işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Fore Kazık Makinesi Operatörü Kimdir ?

Fore Kazık Makinesi Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, fore kazık makinesinin günlük kontrol, bakım, montaj ve kurma işlemlerini yaparak, fore kazık kuyusu açma ve kuyu betonlanmasını sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Zemin Delgi  Ve Sondaj Fore Kazık Ehliyeti – Sondaj Operatörü Zemin Delgi Belgesi

Operatör, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı zemin delgi  operatör belgesine sahip olmalıdır. Herhangi bir kaza anında bütün sorumluluklar operatöre rücu eder. Operatör belgesine sahip olmayan kişi yasal olarak Zemin delgi  iş makinesini kullanamaz. Bu tür elemanları çalıştıran işverenler yasa gereği 7/7583 Sayılı İş Emniyeti ve İş Güvenliği Tüzüğü ve 1475 Sayılı iş Kanunu hükümlerine göre suçlu sayılırlar

Zemin Delgi Ataşmanları

AUGER: Kil,toprak,kaya vb. zeminlerde foraj yapmak için kullanılan burgu şeklindeki delgi ataçmanıdır. Kaya ve kil augeri olarak tercihe göre 4 kanat ve üzeri olarak imal edilebilir. Uçlarında bulunan elmas kesici uçlar yardımıyla delgi yapınında kullanılır.40 cm den 200-250 cm kadar çeşitli ölçülerde imal edilebilir.

BAGE: Balçık ve mukavemeti düşük zeminlerde kullanılan delgi ataçmanıdır.Foraj esnasında malzemeyi kova içerisine alarak tekrar dışarı akmasını engeller. İhtiyaca göre tek kapak veya çift kapak olarak imal edilir.40 cm den 200-250 cm kadar çeşitli ölçülerde imal edilebilir.

KAROTİYER: Auger ile gidilemeyen çok sert zeminlerde, uçunda daha güçlü elmasların kullanıldığı kova şeklinde delgi ataçmanıdır. Genelde kazıkların en dip kotlarıda kullanılan bu ataçmanla zemin soketlenip bırakılır.

TREMI: Foraj işleminden sonra beton dökümünde kullanılan huni ve belirli boylarda borulardan oluşan yardımcı ataçmandır.

TWISTER: Muhafaza borusu gerektiren uygulamalarda makinanın şanzımanının altına akuple edilerek boruyu ağzına alır ve zemine basmada kullanılan yardımcı ataşmandır.

MUHAFAZA BORUSU: Yumuşak, kumlu, mukavameti düşük zeminlerde foraj esnasında kuyunun çökmemesi için zemine sürülen demir borudur. 65 cm den 200-250 cm kadar ihtiyaca göre imal edilen delgi ataşmanıdır.

ÇARIK: Muhafaza borusu gerektiren uygulamalarda zemine basılacak ilk borunun ucuna monte edilen delgi ataşmanıdır.

Zemin Delgi Sondaj Belgesi Almak İçin Gerekli Şartlar

1-Tahsil Şartı ( en az ilkokul mezunu olmak )

2-Sağlık Şartı ( Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre sağlık açısından engeli olmaması )

3-Yaş Şartı ( 18 yaşını bitirip 19 dan gün almak )

4-Hükümlü Olmama Şartı

( Hükümlülük bakımından 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ve 404 üncü

maddelerinden, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddelerinden, 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 6 ncı maddesinden, 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 29 uncu maddesinden, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak)

Zemin Delme-Sondaj İş Makinası Operatörlük Belgesi Almak İçin gerekli evraklar.