Kule Vinç Uygulama Sınavı

KULE VİNÇ OPERATÖRLÜK BELGESİ

Kule Vinç  türünden iş makinesi kullanabilmek için İş kanununa göre kullanıcının Kule Vinç operatörlük belgesi alması gerekmektedir

Kule vinç Operatörü Kimdir ?                 Kule vinç eğitimi nasıl alınır ?

Kule vinçlerin kullanımı, kule vinç operatörü tarafından gerçekleşir. Kule vinç operatörleri, vinçlerin yatay hareketlerini sağladıkları bomun ortasında muhafazalı bir operatör kabininde bulunup, gerekli işlemleri bu kabinden idare ederler. Kule vinç operatörleri özel eğitim almış, yüksekte çalışabilen, telsiz kullanımına yatkın, iş disiplini olan, yüksek sorumluluk alabilecek teknik bir personeldir. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı operatör belgesine sahip olmalıdır. Kule vinç operatör belgesine sahip olmayan kişi, herhangi bir kaza anında bütün sorumluluklar kullanıcıya ait olacaktır . Kule vinç operatör belgesine sahip olmayan kişi yasal olarak Kule vinç iş makinesini kullanamaz. Bu tür elemanları çalıştıran işverenler yasa gereği 7/7583 Sayılı İş Emniyeti ve İş Güvenliği Tüzüğü ve 1475 Sayılı iş Kanunu hükümlerine göre suçlu sayılırlar.

Kule Vinç Nedir ?                                          Kule Vinç Nerelerde Kullanılır?

İnşaat sahalarında yükleri ya da malzemeleri kaldırmak , farklı bir yöne dönerek veya hareket ettirerek aktarma, yerlerini değiştirme, yükleme, boşaltma işlerinde kullanılan makinelere kule vinç denilmektedir. Kule Vinçler yatay ve düşey çalışmaları sayesinde genel anlamda her türlü yükün yerini değiştirebilen makinelerdir. Bu makineler sıklıkla ağır yüklerin kaldırılmasında kullanılırlar.

Kule Vinçler insan gücü ile taşınamayacak ağırlık veya büyüklükteki yüklerin kaldırılması ya da taşıması için kullanılan ve günümüzde özellikle ağır inşaat işletme şartlarında olmazsa olmaz olarak tanımlanan makinelerdir. Kule vinçler sabit makinalardır.

 Kule Vinç Seçimi

Şantiyemizde kullanacağımız kule vinçi seçerken çok fazla değişke bulunmaktadır.

  1. Arazi alanın çok büyük olduğu şantiyelerde bom uzunluğu çok önemli bir etkendir. Kullanacağımız kule vinçin bom uzunluğunun olabildiğince uzun olmasını böylece arazi alanımızın her noktasına ulaşmak isteriz . Kule vinçlerin bom uzunlukları genellikle 72 metre,60 metre ve 45 metredir. Bunların haricinde tabi ki de özel uzunluklarda bomlarda yapılmaktadır. Bu örnekle büyük bir arazi alanı bulunan inşaatlarda 72 metrelik bom uzunluğunu seçmek bize daha yararlı olacak arazi alanımızın da olabildiğince fazla uzaklığa ulaşabilecektir.
  2. Yük taşıma kapasitesi her kule vinç için değişken bir değerdir. Örneğin çok ağır parçaların taşınması gereken bir şantiyede yük taşıma kapasitesi olan kule vinç kullanılmalıdır. Genel kule vinç yük taşıma kapasitesi 10 ton dur, fakat şantiyemizde 20 tonluk parçalarda taşınması gerekiyorsa bu kule vinç işimizi görmeyecektir.
  3. Her noktada yük taşıma kapasitesi çok önemli bir kıstastır. Kule vinçler temel moment hesabı gereğince uç noktasında daha az ağırlık taşırlar çünkü uç noktada taşınan yük bomun ortasında veya başlarında taşınan yüke göre çok daha fazla moment oluşturmaktadır. Kule vinçlerin genel her noktada yük taşıma kapasitesi 1.5-2 ton arasındadır.

Kule Vinç Operatörlük Belgesi Almak İçin Gerekli Şartlar

1-Tahsil Şartı ( en az ilkokul mezunu olmak )

2-Sağlık Şartı ( Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre sağlık açısından engeli olmaması )

3-Yaş Şartı ( 18 yaşını btirip 19 dan gün almak )

4-Hükümlü Olmama Şartı

( Hükümlülük bakımından 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ve 404 üncü

maddelerinden, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddelerinden, 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 6 ncı maddesinden, 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 29 uncu maddesinden, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak)

Kule Vinç Operatörlük Belgesi Almak İçin gerekli evraklar.