Greyder İş Makinası Uygulama Sınavı

Greyder Operatörlük Belgesi

Greyder türünden iş makinesi kullanabilmek için İş kanununa göre kullanıcının Greyder operatörlük belgesi alması gerekmektedir.

Greyder Operatörü kimdir?                          Greyder  eğitimi nasıl alınır?

Belirli bir süre içerisinde, greyder kullanarak yol ve arazide tesviye, reglaj, şev kesme, hendek açma vb. yüzey işlemleri ile zemin gevşetme ve kar temizleme işlemlerini emniyetli bir şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Greyder operatörü Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı operatör belgesine sahip olmalıdır. Greyder operatörlük belgesine sahip olmayan kişi, herhangi bir kaza anında bütün sorumluluklar kullanıcıya ait olacaktır. Operatör belgesine sahip olmayan kişi yasal olarak Greyder iş makinesini kullanamaz. Bu tür elemanları çalıştıran işverenler yasa gereği 7/7583 Sayılı İş Emniyeti ve İş Güvenliği Tüzüğü ve 1475 Sayılı iş Kanunu hükümlerine göre suçlu sayılırlar.

Greyder nerelerde kullanılır?

Genel olarak greyderler, tesviye işlerinde, şey meyillendirme, hendek kazma ve yol yapımı için kullanılan çok amaçlı makinalardır. Ayrıca uygun bir şekilde kullanıldıkları takdirde, tesviye ve bombelik verme, karıştırma ve yayma, malzemeyi yana yığma işleriyle birlikte hafif kazıma işlerinde de kullanılırlar. Bu işler greyderin bıçağı, kazmaları ve riperleri ile yapılır. Greyderler ağır kazı işleri için (dozer gibi) uygun makinalar değildirler.

Greyderler, zemin tesviyesi ve çalışabileceği kadar sertlikte bulunan zeminlerde hendek açma ve şev düzeltine işlerinde kullanılan iş makineleridir.

Hangi İşlerde Kullanılırlar?

  •   Toprak tesviyesi,
  •   Hendek açma ve şev düzeltilmesi,
  •   Bitkisel tabakanın kaldırılması
  •   Yol ve alan gerecinin serilmesi,
  •   Zeminin gevşetilmesi,
  •   Kar kürümesi,
  •   Gerektiğinde keçi ayağı silindirinin çekilmesi.

Greyder Belgesi Almak İçin Gerekli Şartlar

1-Tahsil Şartı ( en az ilkokul mezunu olmak )

2-Sağlık Şartı ( Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre sağlık açısından engeli olmaması )

3-Yaş Şartı ( 18 yaşını btirip 19 dan gün almak )

4-Hükümlü Olmama Şartı

( Hükümlülük bakımından 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ve 404 üncü

maddelerinden, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddelerinden, 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 6 ncı maddesinden, 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 29 uncu maddesinden, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak

Greyder Operatörlük Belgesi Almak İçin gerekli evrakları öğrenmek için tıklayınız.