Forklift İş Makinası Ehliyeti

FORKLİFT OPRATÖRLÜK BELGESİ

Forklift türünden iş makinesi kullanabilmek için İş kanununa göre kullanıcının forklift operatörlük belgesi alması gerekmektedir.

Forklift Operatörü Kimdir?     Forklift eğitimi nasıl alınır?

Forklift Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, forklift kullanarak, çeşitli yükleri emniyetli bir şekilde yükleme, boşaltma ve forkliftin bakım ve kontrolünü yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı operatör belgesine sahip olmalıdır. Herhangi bir kaza anında bütün sorumluluklar operatöre rücu eder. Operatör belgesine sahip olmayan kişi yasal olarak forklift iş makinesini kullanamaz. Bu tür elemanları çalıştıran işverenler yasa gereği 7/7583 Sayılı İş Emniyeti ve İş Güvenliği Tüzüğü ve 1475 Sayılı iş Kanunu hükümlerine göre suçlu sayılırlar.

Forklift Operatörlük Belgesi nerelerde kullanılır?

Sanayi kesimlerinde; depolama, gümrük, stoklama, ambarlama gibi iş yerlerinde ekonomik olarak iş yapan makinelerdir. Bu makineler ile malzemelerin yükleme, boşaltma ve taşıma hizmetleri yapılmaktadır. Yapılacak olan cinsine göre asansöre veya boma ataşman bağlantısı yapılarak iş yaptırılır.

KULLANDIKLARI ENERJİ ÇEŞİTLERİNE GÖRE FORKLİFT ÇEŞİTLERİ
1. Akümülatörlü ( bataryalı)
2. Benzinli
3. Diezel (mazot)
4. L.P. G. (Likit Propan Gazı)

FORKLİFT ATAŞMANLARI

1- Çatal

2- Tesviye bıçağı

3- Tomruk yükeyici

4- Riper

5- Kurt ağızlı klemens

6- Greyder bıçak

7- Silindir

8- Kepçe

9- Kanca

10- Döner çatal

11- Varil ve balya taşıma tutucu

12- Trapez kerpiç kovası

13- Alttan açılır tip yükleyici kovası

Forklift Operatörlük Belgesi Almak İçin Gerekli Şartlar

1-Tahsil Şartı ( en az ilkokul mezunu olmak )

2-Sağlık Şartı ( Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre sağlık açısından engeli olmaması )

3-Yaş Şartı ( 18 yaşını btirip 19 dan gün almak )

4-Hükümlü Olmama Şartı

( Hükümlülük bakımından 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ve 404 üncü

maddelerinden, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddelerinden, 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 6 ncı maddesinden, 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 29 uncu maddesinden, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak.

Forklift Operatörlük Belgesi Almak İçin gereken evrakları öğrenmek için lütfen tıklayınız.