Ekskavatör İş Makinası Operatörlük Belgesi

Ekskavatörler amaca göre, lastik tekerlekli veya paletli, yapacağı işin cinsine göre özel ataşmanlı olabilir. Özel ataşmanlar ve ekipmanlar kullanarak kırma, çakma, kaldırma, itme, çekme gibi amaçlar için de kullanılabilen ekskavatörün en önemli özelliği, dönerek çalışabilme kabiliyeti sayesinde bu işleri yer değiştirmeden yapabilmesidir. Hareket kabiliyetinin çok yüksek olması, kazı ve yüklemeyi aynı anda yapabilmesi nedeniyle, ekskavatör en yaygın kullanılan iş makinasıdır.

Ekskavatör operatörü kimdir?                   Ekskavatör eğitimi nasıl alınır?

Ekskavatör Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, Ekskavatör kullanarak, Kazıma yükleme, Kırma kanal kazıma , harfiyat kazıları emniyetli bir şekilde emniyetli bir şekilde geçekleştiren ve bakım ,kontrolünü yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Operatör, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı operatör belgesine sahip olmalıdır. Ekskavatör Operatörlük belgesi olmaması durumunda, herhangi bir kaza anında bütün sorumluluklar operatöre rücu eder. Ekskavatör Operatör belgesine sahip olmayan kişi yasal olarak Ekskavatör iş makinesini kullanamaz. Bu tür elemanları çalıştıran işverenler yasa gereği 7/7583 Sayılı İş Emniyeti ve İş Güvenliği Tüzüğü ve 1475 Sayılı iş Kanunu hükümlerine göre suçlu sayılırlar.

Ekskavatör nerelerde kullanılır?

Ekskavatör, genel olarak yapı temellerinde, hendek kazılannda, hareket sahası kısıtlı olduğundan kazma ve yükleme işlemlerinin bir arada yapılması gereken kazılarda, drenaj ve sulama kanalları kazılarında, kırma işlerinde ve tünellerde kullanılır. Ekskavatörlerin büyüklüğü yapılacak kazının amacına göre değişir. .Ekskavatör, yürüyüş şasesi ve kuleden oluşur. Kule üzerinde karşı ağırlık, kaporta, motor, kabin, bom, kol, kepçe ve silindirler bulunur. Kule, yürüyüş şasesi üzerinde 360 derce dönme kabiliyetine sahiptir. Ekskavatör, kazma, koparma ve taşıma işlemlerini hidrolik silindirleri ve motorları vasıtası ile yapar. Yürüyüş ve kule dönüş işlemleri hidrolik motorlarla; bom, kol, ve kepçe hareketleri ise hidrolik silindirlerle sağlanır. Motor tarafından üretilen güç bir aktarma organı vasıtasıyla hidrolik pompaya iletilir. Hidrolik pompa tanktan aldığı hidrolik yağı kumanda valfleri vasıtasıyla komutlara göre hidrolik silindirlere ve hidrolik motorlara gönderir.

Ekskavatör çeşitleri nelerdir ?

Günümüz teknolojisinde iş makinelerinin üretim aşamasında çok fonksiyonlu olması ve amaca tam hizmet etmesi olması gereken ilk özellikleri arasında yer alıyor. Ekskavatör çeşitleri kullanım amacına uygun olarak farklı özelliklerde üretilmiştir. Bu özellikler mevcut iş için en uygun araç olması yolunda avantaj sağlamaktadır. Ekskavatör çeşitlerinden birkaçına değinmek gerekirse;

Mini, küçük, orta ve büyük boy ekskavatörler

Mevcut iş yüküne paralel olarak ekskavatör modellerinin motor ve torkları da farklılaşmaktadır. Hafif işler için güçlü iş makinelerinin kullanılması çok daha fazla yakıt, kiralama ücreti gibi dezavantajları beraberinde getirecektir. Bu nedenle uygun işler için uygun iş makineleri tercih edilmelidir.

Mini ve küçük ekskavatörler hacim olarak diğer iş makinelerine oranla daha küçüktür. Kullanım amaçları yaygın olarak kazma, yükleme ve kırma olarak ifade edebilir. Emsallerine göre daha küçük motor ve tork ile çalışan bu iş makineleri ağır olmayan işler oldukça idealdir.

Orta ve büyük boy ekskavatör çeşitleri hem kazma hem yükleme özelliklerine sahiptir. Ayrıca ekipman değişimi ile kırma yada delme gibi özelliklere kavuşabilmektedir. Hacim olarak mini ve küçük ekskavatörlerden büyüktür. Ayrıca motor ve tork gücü, hidrolik basıncı gibi teknik detaylar açısından da hem kağıt üzerinde hem de arazide üstünlük sağlamaktadır.

Halatlı ekskavatör

Zorlu arazi şartlarına tam uyum sağlayacak şekilde donanıma sahip olan halatlı ekskavatör görevini en iyi şekilde yerine getirmek için üretilmiştir. Eğimli araziler, dik rampalar, kaygan zeminler gibi olumsuz ve zorlu çalışma sahalarında başarıyla kullanılabilmektedir. Ayrıca iklim şartlarının farklılığı, kar ve yağmur gibi zemini olumsuz etkileyen yağış tiplerine karşı da oldukça başarılı performans sağlamaktadır. Paletlerinden aldığı tutunma gücü sayesinde zemine sağlam basarak hedeflenen işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebilmektedir. Hacim olarak büyük çaplı oluşu büyük ve güçlü bir motora sahip olması ile birleşerek güç gerektiren kazma ve yükleme işlemleri başta olmak üzere, kırma ve delme, ağırlık kaldırılması gibi pek çok iş kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Hidrolik maden ekskavatörleri

Maden arama ve maden çıkarma gibi görevler üstlenen hidrolik maden ekskavatörleri yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek şekilde üretilmiştir. Maden bölgesine uzaktan müdahaleye imkan sağlayan uzun kepçe kolu sayesinde en ücra noktalara ulaşabilmektedir. Hidrolikten güç alarak çalışan iş makinesi mevcut hidrolik yağının sürekli basınca uğraması ile ısınarak özelliğini kaybetmesinin önüne geçmek adına güçlü soğutma sistemi ile donatılmıştır. Hidrolik basıncın oluşturduğu ısınma etkisi, ısındıkça özelliğini kaybeden hidrolik yağı, buna paralel olarak yeterli basıncın oluşmaması ve istenilen güce ulaşamama gibi sorunların ortadan tamamen kalkması iş verimini de artıracaktır. Ayrıca güçlü soğuma sistemi sayesinde yağ özelliğini kaybetmediği için daha uzun kullanım imkanı sağlayacaktır.

Geniş açıya sahip operatör kabin camı sayesinde operatörün çalışma gerçekleştirdiği alanı tamamen görebilmesi, müdahale edeceği noktaları iyi planlamasını sağlamaktadır. Geniş görüş açısı sayesinde yaşanması muhtemel iş kazalarının önüne geçilerek, operatörün daha çok alana hakim olması sağlanmaktadır. Hem kazma hem de yükleme işlerinde başarıyla kullanılan hidrolik maden ekskavatörleri alanında en iyileri arasında yer almaktadır.

Lastik Tekerlekli ekskavatörler                                                                  

Emsallerine göre daha küçük hacimli olan tekerlekli ekskavatörler kazı işlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Tarla, arazi yada şantiyelerde çok ağır olmayan kazı işlerinde son derece başarılı performans sağlayan iş makineleri 8 adet tekerleğe sahiptir. Tekerleklerin ebat, adet ve diş kalınlıkları düşünüldüğünde arazi içerisinde zemine yüksek tutunma oranına sahip olacağını kestirmek zor değildir. Ağır zemin koşullarından ziyade daha düz ve sert zemin koşullarında başarılı performanslar sağlayacak olan tekerlekli ekskavatörler iş verimi yüksek iş makineleri arasında yer almaktadır.

Sahip olduğu kova değiştirilebilir özellikte olduğundan iş türüne göre farklı sorumluluklar yüklenebilmektedir. Motor kapasitesi ve tork gücü ile yeterli güce ulaşabilen tekerlekli ekskavatörler, yüksek basınçla çalışan hidrolik sistemleri sayesinde bu gücü doğru olarak işe yansıtabilmektedir. Dar alanda seri ve hızlı bir biçimde hareket etme imkanına sahip olan tekerlekli ekskavatörler işlerin zamanında tamamlanması konusunda sizlere güven verecektir. Hem kazma hem de yükleme işlerinde kullanılabilmesi bir iş makinesi ile iki işi de yapmanıza imkan sağlayacaktır. Ortaya çıkan gücü en az yakıt harcayarak kullanması iş süresi boyunca azalan yakıt masraflarını da beraberinde getirecektir.

Ekskavatör Operatörlük Belgesi Almak İçin Gerekli Şartlar

1-Tahsil Şartı ( en az ilkokul mezunu olmak )

2-Sağlık Şartı ( Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre sağlık açısından engeli olmaması )

3-Yaş Şartı ( 18 yaşını btirip 19 dan gün almak )

4-Hükümlü Olmama Şartı

( Hükümlülük bakımından 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ve 404 üncü

maddelerinden, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddelerinden, 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 6 ncı maddesinden, 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 29 uncu maddesinden, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak)

Ekskavatör Operatörlük Belgesi Almak İçin gerekli evrakları öğrenmek için lütfen tıklayınız.