Mobil Vinç Ehliyeti

BETON POMPASI TRANSMİKSER OPERATÖRLÜK BELGESİ

Beton Pompası Transmikser  türünden iş makinesı kullanabilmek için İş kanununa göre kullanıcının beton pompası operatörlük belgesi alması gerekmektedir.

BETON POMPASI OPERATÖRÜ KİMDİR?     Beton pompası eğitimi nasıl alınır?

Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, mobil ve yer (sabit) beton pompa makinelerini, beton dökümüne hazırlama, beton dökme ve döküm sonrası bakım işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı operatör belgesine sahip olmalıdır.  Beton Pompası operatör belgesine sahip olmayan kişi yasal olarak beton pompası iş makinesini kullanamaz. Bu tür elemanları çalıştıran işverenler yasa gereği 7/7583 Sayılı İş Emniyeti ve İş Güvenliği Tüzüğü ve 1475 Sayılı iş Kanunu hükümlerine göre suçlu sayılırlar.

Beton pompası nerelerde kullanılır?

Beton pompaları inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılırlar. İnşaatların hızlı bir şekilde tamamlanmasına olanak sağlaralar.

Beton pompası çeşitleri nelerdir ?

Beton pompaları mobil ve sabit beton pompaları olarak iki tip olarak imal edilirler.

Beton pompası kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Beton pompası kullanımında en çok dikkat edilmesi gerekenler, kullanım ve bakım talimatlarının uygulanması diyebiliriz. Kullanıcı bu talimatlara ne derece bağlı kalırsa, o seviyede beton pompasının ömrünü uzatmış olur ve pompadan alabileceği maksimum verimi alır.

Genel olarak, beton pompalarının kullanım ve bakım talimatları birbirlerine benzerlik göstermekle birlikte, üreticinin tecrübe ve bilgi birikimine dayanarak ürün kataloğunda spesifik bilgiler verdiği unutulmamalıdır. Kullanılan pompanın üreticisi tarafından sağlanan kullanım ve bakım talimatları baz alınmalıdır.
Beton pompasının çalıştırılması ve bakımı sadece bu işleri yapabilecek vasıflara sahip kişiler tarafından yapılmalıdır. Beton pompasını kullanacak kişiler, Beton pompası eğitim almış  sertifikalı şahıslar olmalıdır.

Beton Pompası Belgesi Almak İçin Gerekli Şartlar

1-Tahsil Şartı ( en az ilkokul mezunu olmak )

2-Sağlık Şartı ( Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre sağlık açısından engeli olmaması )

3-Yaş Şartı ( 18 yaşını btirip 19 dan gün almak )

4-Hükümlü Olmama Şartı

( Hükümlülük bakımından 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ve 404 üncü

maddelerinden, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddelerinden, 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 6 ncı maddesinden, 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 29 uncu maddesinden, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak)

Beton Pompası Operatörlük Belgesi Almak İçin gerekli evraklar için lütfen tıklayınız.