Beko Loder Uygulama Sınvaı

BEKO LODER-LODER İŞ MAKİNASI

LODER (Yükleyici): Bu makine tipi yükleme işlerinde kullanılır. Loder, bir traktör ve önde yüklemeyi sağlayan kepçe kısmından oluşur. Kepçe kısmı hidrolik sistemlerle hareket ettirilir.

Bekoloder (Kazıcı-Yükleyici): Beko Loderların loderden farkı, aynı zamanda kazıcı özelliğinin olmasıdır. Hem kazıcı hem yükleyicidir. Bir traktör, önde yüklemeyi sağlayan kepçe, arkada kazıcı  kısmından oluşur. Beko Loderde, yükleme ve kazıcı kısmının hareketi, hidrolik sistem ile gerçekleşir. İş makinaları sektöründe en yaygın kullanılan iş makinalarından biridir. Yükleyici kısmı, malzemeyi, bir yerden alıp kısa mesafede başka bir yere yüklemek için kullanılır. Uzun mesafede yük taşımak için uygun degildir. Kazıcı kısmı, hendek kazıları, kanal kazıları, yapı temelleri, kazıp yükleme işlemleri ve kırıcı aparatı takıldığında kırıcı işlemlerini yapabilmektedir.

BEKO LODER BELGESİ

Beko loder türünden iş makinesi kullanabilmek için İş kanununa göre kullanıcının Beko loder operatörlük belgesi alması gerekmektedir.

Beko loder Operatörü Kimdir?                          Beko Loder Eğitimi Nasıl Alınır?

Beko loder lastik tekerlekli yükleyicileri ve ataşmanlarını kullanarak, çeşitli malzemeleri yükleme, taşıma, kanal kazma vb. işlemleri emniyetli bir şekilde gerçekleştirme ve Beko loder bakım ve kontrolünü yapma bilgi ,becerisine ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı operatör belgesine sahip olmalıdır. Beko loder operatör belgesine sahip olmayan kişi, herhangi bir kaza anında bütün sorumluluklar kullanıcıya ait olacaktır . Operatör belgesine sahip olmayan kişi yasal olarak Beko loder iş makinesini kullanamaz. Bu tür elemanları çalıştıran işverenler yasa gereği 7/7583 Sayılı İş Emniyeti ve İş Güvenliği Tüzüğü ve 1475 Sayılı iş Kanunu hükümlerine göre suçlu sayılırlar.

Beko loder nerelerde kullanılır ?

Boru ve kablo döşenecek kanalların açılmasında

Kanal kazılmasında,

Bataklıkların temizlenmesinde,

Büyük çöp çukurlarının açılmasında,

İnşaat sektöründe zeminlerin kazılması ve taşıyıcı araçlara yüklenmesi işlerinde kullanılırlar.

Beko loderin yapısı;

Sıradan bir kazıcı yükleyici üç adet ana parçadan oluşur: Bir traktör, yükleyici ve kazıcı. Traktör, kazıcı yükleyicinin hareket etmesi zor olan alanlarda hareket edebilmesini sağlar. Traktörün ön kısmında bulunan yükleyici, büyük miktarda malzemeyi taşımada, yumuşatmada ya da ötelemede kullanılır. Öte yandan traktörün arka kısmında bulunan hareket ettirilebilir bir kol ve ona bağlı olan derin bir hazne mevcuttur. Bu kazıcı mekanizma traktör seviyesinin üzerinde ya da altında bulunan materyali kazıyabilir ya da ağır yükleri taşıyabilir. Kazıcı ve yükleyici sistemleri çift yönlü hidrolik kollar aracılığı ile kontrol edilir. Dizel motor kazıcı yükleyicinin farklı noktalarında bulunan su mengenelerine yağ pompalayarak bu parçaların hareket edebilmesini sağlar.

Beko loder ataşmanları nelerdir?

Kova Ataşmanı, Kazıcı ataşmanı, Forklift Ataşmanı, Kırıcı ataşmanı, Silaj ataşmanı, Hidrolik sıyırıcı ataşamanı vb.

Loderlerle Yapılan Başlıca İşler :

  • Kapasitesi içinde çok sert olmayan zeminlerin kazılmasında,
  • Kum ve çakılın ocaklarından çıkarılması ve taşıyıcı makinelere yüklenmesinde,
  • Maden ocaklarından çıkarılan maden cevherinin, taşıyıcı makinelere yüklenmesinde,
  • Kömür ocaklarında uygun yerlerde kazı işleri ve yükleme işlerinde,
  • önceden kazılmış veya kendi kazdığı gerecin depo edilmesinde,
  • Gerektiğinde zemin yüzeyinin sıyrılması ve temizlenmesinde.

Loderlerin önden kazıp önden yükleyen, önden kazıp yandan veya arkadan yükleyen tipleri bulunmaktadır, önden kazıp önden yükleyen lodere trakskavatör adı verilir. Trakskavatörler kazı ve yükleme işlerini çok verimli ve aynı zamanda güvenceli yaptığından, bu gün iş yerlerinde çok kullanılan bir makinedir. Fakat hiç bir zaman dozer gibi kazı yapma olanağı yoktur.

 

Yükleyici ( Loder ) Belgesi

Loder türünden iş makinesi kullanabilmek için İş kanununa göre kullanıcının loder operatörlük belgesi alması gerekmektedir.

Yükleyici (Loder) Operatörü Kimdir?

Yükleyici (Loder) Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, paletli ve lastik tekerlekli yükleyicileri ve ataşmanlarını kullanarak, çeşitli malzemeleri yükleme, taşıma, tünel kazma vb. işlemleri emniyetli bir şekilde gerçekleştirme ve yükleyicinin bakım ve kontrolünü yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişilere denir. Loder operatörü Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı operatör belgesine sahip olmalıdır. Loder operatör belgesine sahip olmayan kişi, herhangi bir kaza anında bütün sorumluluklar kullanıcıya ait olacaktır . Operatör belgesine sahip olmayan kişi yasal olarak loder iş makinesini kullanamaz. Bu tür elemanları çalıştıran işverenler yasa gereği 7/7583 Sayılı İş Emniyeti ve İş Güvenliği Tüzüğü ve 1475 Sayılı iş Kanunu hükümlerine göre suçlu sayılırlar.

Loder Nerelerde Kulanılır ?

Yol ve İnşaat sahalarında yükleme kazıma harfiyat yükleme boşaltma işlemlerinde kulanılırlar.

 

Yükleyici (Loder) Ehliyeti almak için gerekli şartlar

1-Tahsil Şartı ( en az ilkokul mezunu olmak )

2-Sağlık Şartı ( Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre sağlık açısından engeli olmaması )

3-Yaş Şartı ( 18 yaşını btirip 19 dan gün almak )

4-Hükümlü Olmama Şartı

( Hükümlülük bakımından 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ve 404 üncü

maddelerinden, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddelerinden, 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 6 ncı maddesinden, 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 29 uncu maddesinden, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak)

Beko Loder-Loder Ehliyeti Almak İçin Gerekli Evraklara ulaşmak için lütfen tıklayınız.